Max 140 Skill 140 chuẩn bá đạo


Máy chủ sẽ sớm ra mắt, vì đang cập nhật bản quyền từ silkroad online và đang thỏa thuận cho phiên bản đặc biệt này ở việt nam...Giới thiệu server:


Hệ thống Job theo chuẩn Joymax 2010 2011


Hệ thống đeo khăn PVP chuẩn


Thanh để slot skill mới


Khóa gia nhập nhóm


Bổ nhiệm chủ Party


Chát xem thông tin món đồ


Hệ thống Web Mail F10 chuẩn Joymax


New Job System


Có thể tự chế tạo đá bảo hộ để dùng


Đá bảo hộ không nổ đồ, nếu thất bại chỉ giảm 1+


Hệ thống chế tạo chuẩn Joymax


Hệ thống công thức đá chuẩn Joymax


Chức năng nghề nghiệp chuẩn Joymax
Clip hướng dẫn sử dụng Bot Bá Đạo đơn giản:
.